Mida siit leida on? Käesolev lehekülg on väravaks projekti "Põhikooli uurimusliku õppe mudelid" raames valminud õpitarkvarale.Mudelid on mõeldud abiks loodusainetes - bioloogias, keemias ja füüsikas - õpetatavatest protsessidest ja nähtusest arusaamisel.  BIOLOOGIA  KEEMIA  FÜÜSIKA
Kellele on need leheküljed mõeldud?
Õpetaja leiab siit:
mudelite nimekirjad koos lühikirjeldustega
mudelid, kasutusjuhendid, teoorialehed
infot ja abi mudelite kasutamise kohta tunnis
kokkupakitud mudelite failid
Õpilane saab:
tutvuda erinevaid loodusteaduslikke protsesse kirjeldavate mudelitega
katsetada ja isegi mängida
Kuidas alustada? Kõigepealt on soovitav lugeda abiinfot ja teooriat
Mudelinimekirja leidmiseks tuleb vastavale pildile klõpsates avada soovitava õppeaine lehekülg.
Kes tegi? Mudelid on valminud 5D Vision OÜ ja Tartu Ülikooli BG Loodusteadusliku hariduse lektoraadi koostöös. Projektis osalejate nimekiri asub kontaktandmete lehel
Veebikeskkonna loomist rahastas Tiigrihüppe Sihtsasutus
5D Visioni logoTiigrihype