Ülesanne
   


  Andmed          
    aine + lahusti = lahus
  Mass + =
             
  % + = 100
         
   Arvutus          
   
   
   
     
  Vastus
  
  
  
Loe kasutusjuhendit Loe teooriat